icon_chart icon_colors icon_devices icon_lock icon_reports icon_sms

Our Blog

Termeni și Condiții

By adrian,posted on octombrie 18, 2018

APLICATIA ”OnTimeAgenda”

Prin utilizarea acestei aplicatii, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare.
Accesul si utilizarea acestei aplicatii sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Accesand si utilizand aplicatia, acceptati, fara limitari sau calificari, aceste conditii si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre dumneavoastra si theDude DA Norvegia, in calitate de DEZVOLTATOR, sunt inlocuite prin prevederile prezentelor Conditii de Utilizare. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari, Conditiile de Utilizare ale acestei aplicatii, va rugam sa dezinstalati aceasta aplicatie.

Prin „utilizator” se intelege orice persoana fizica si / sau juridica care acceseaza Site-ul sau Aplicatia, indiferent de motiv, ori care utilizeaza, in orice mod, Serviciile oferite prin intermediul Site-ului sau ale Aplicatiei.

1.Proprietatea continutului
1.1 DEZVOLTATORUL acorda permisiunea de a utiliza aplicatia in urmatoarele conditii:

  • Nu aveti permisiunea sa distribuiti, sa modificati, sa copiati sa transmiteti, sa expuneti, sa refolositi, sa reproduceti, sa publicati, sa autorizati, sa acordati o licenta de folosire, sa creati lucrari derivate din, sau sa transferati, sa vindeti sau sa folositi Continutul in alt mod, fara acordul in scris al DEZVOLTATORULUI.
  • Este interzis sa utilizati Aplicatia in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.
  • Este interzis sa folositi Aplicatia pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament ce va putea da nastere unei infractiuni, sau ar putea conduce la raspundere civila, sau ar incalca in alt mod legea.
  • DEZVOLTATORUL va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate sa aplice legea si se va conforma cu orice sentinta judecatoreasca prin care se cere sau se ordona societatii DEZVOLTATORULUI sa dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul aplicatiei.
    DEZVOLTATORUL va dezvaluii identitatea oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Aplicatiei.

1.2 DEZVOLTATORUL va depune toate eforturile pentru a asigura folosirea aplicatiei de catre utilizator in conditii de securitate si confidentialitate.
1.3 Prin utilizarea acestei aplicatii utilizatorii isi exprima consimtamântul cu privire la Termenii si Conditiile de utilizare.
1.4 Accesul la aplicatie este conditionat de acceptarea Termenilor si conditiilor ce sunt prezentati iniante ca utilizatorul sa introduca datele de acces in aplicatie. Acceptarea Termenilor de catre utilizator reprezinta incheierea unui contract cu DEZVOLTATORUL, in temeiul caruia veti beneficia de drepturile si va veti asuma obligatiile prevazute in acesti Termeni.
1.5 Utilizatorul poate accesa aplicatia 24h/zi, 7 zile/saptamâna, cu exceptia perioadelor in care DEZVOLTATORUL sau orice persoana terta autorizata (cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii) efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza aplicatia.
1.6 DEZVOLTATORUL poate oricând suspenda sau intrerupe functionarea aplicatiei, cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere, ori in scopul imbunatatirii performantelor aplicatiei.
1.7 In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestei aplicatii, de catre utilizator precum si de nerespectare a oricaror obligatii ce revin acestuia potrivit acestor Termeni si conditii, DEZVOLTATORUL isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau intrerupe, fara preaviz, accesul utilizatorului la aplicatie.
1.8 Pentru accesarea aplicatiei este posibil sa se solicite utilizatorului sa furnizeze informatii (cum ar fi date de identificare a persoanei, date de contact, numar de telefon etc.) in cadrul procesului de inregistrare pentru aplicatie sau in cadrul folosirii continue a aplicatiei de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia ca orice asemenea informatii pentru inregistrare pe care le furnizeaza catre DEZVOLTATOR sa fie intotdeauna exacte, adevarate, corecte, complete si actualizate.Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru datele inregistrate in cuprisul aplicatiei de catre acesta.
1.9 Utilizatorul declara ca are vârsta legala pentru a incheia si executa prezentul contract, ca a citit, a inteles in totalitate continutul acestuia si ca este de acord cu termenii si conditiile de utilizare ai aplicatiei.
1.10 De asemenea, va informam ca DEZVOLTATORUL isi va asigura si impune in mod hotarit recunoasterea drepturilor de proprietate intelectuala in conformitate cu legile in vigoare, ajungind daca este cazul la actionarea celor vinovati de incalcarea dreptului de proprietate intelectuala in judecata prin instantele penale.

2.Utilizarea Aplicatiei
2.1 Descarcarea/accesarea/utilizarea aplicatiei implica acordul de utilizare a serviciului numai in scopul permis de acesti Termeni si de lege.
2.2 Utilizatorul este de acord sa nu desfasoare nicio activitate care, in orice mod, s-ar interfera cu sau ar afecta Aplicatia, ori serverele si retelele conectate la Aplicatie.
2.3 Utilizatorul are obligatia pastrarii confidentialitatii detaliilor contului, fiind singurul raspunzator, pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca o asemenea divulgare a fost intentionata sau s-a produs din neglijenta acestuia.
2.4 In situatia in care utilizatorul foloseste aplicatia in alt scop decât cel prevazut, iar prin aceasta cauzeaza prejudicii, DEZVOLTATORUL si/sau oricarui tert, acesta va raspunde conform dispozitiilor de drept comun, fiind tinut la plata despagubirilor.

3.Conditii speciale
3.1 DEZVOLTATORUL nu raspunde in nicio situatie cu privire la trimiterea alertelor SMS

4.Drepturi de autor
4.1 Aceasta aplicatie este protejata de dispozitiile Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.
4.2 Conform dispozitiilor acestei Legi, este interzisa reproducerea textelor, materialelor grafice ori a altor elemente ce intra in componenta Aplicatei. De asemenea, este interzisa comercializarea, redistribuirea ori modificarea Software-ului.
4.3 Prin descarcarea/instalarea/utilizarea Aplicatiei, utilizatorii confirma si sunt de acord ca DEZVOLTATORUL detine toate drepturile, titlurile si interesele legale in si asupra aplicatiei, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuala care exista in legatura cu aplicatia (indiferent daca drepturile respective sunt sau nu inregistrate, si indiferent de locatia in care ar putea exista drepturile). In plus, confirma ca aplicatia poate contine informatii considerate confidentiale de catre DEZVOLTATORUL care nu vor fi divulgate de catre utilizator fara consimtamântul prealabil si scris al DEZVOLTATORULUI.

5.Confidentialitate
5.1 Prin acceptarea acestor termeni si conditii, utilizatorii iti exprima consimtamântul cu privire la preluarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (numar de telefon, adresa e-mail, adresa de Facebook, numele etc.).
5.2 In acord cu prevederile Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si ale Legii nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, datele cu caracter personal furnizate de catre utilizator vor fi folisite exlusiv in scopul executarii obiectului acestei aplicatii.
5.3 Accesul la datele inregistrate in cadrul acestei Aplicatii este permis doar dezvoltatorului aplicatiei precum si tertilor contractanti. Toti cei de mai sus au obligatia de a nu utiliza datele personale de care iau cunostinta cu ocazia folosirii aplicatiei in alt scop decat cel care face obiectul aplicatiei. Orice atingere adusa acestei obligatii va fi imputabila direct persoanei in culpa.
5.4 Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost incalcate.
5.5 Orice utilizator are dreptul sa se adreseze instantelor de judecata competente, in cazul in care se considera vatamat in unul dintre drepturile garantate de legea nr. 677/2001.

6.Exonerarea de raspundere
6.1 Utilizarea acestei aplicatii OnTimeAgenda este in totalitate pe raspunderea dumneavoastra. Dezvoltatorul si societatile sale afiliate, functionarii, directorii, agentii sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea aplicatiei nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acesteia sau a continutului. DEZVOLTATORUL nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va fi raspunzator pentru nici o dauna sau virusi care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii aplicatiei, sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe aceasta.
6.2 In situatia in care utilizatorul raspunde solicitarii noastre cu informatii privind feedback-ul, precum intrebari, comentarii sau sugestii de perfectionare a Aplicatiei, astfel de informatii nu sunt considerate a fi confidentiale, astfel ca vom fi exonerati de orice raspundere cu privire la aceste informatii. In plus, având in vedere caracterul ne-confidential al acestor informatii, ne rezervam libertatea de a reproduce, de a utiliza sau publica aceste informatii.
6.3 DEZVOLTATORUL nu isi asuma raspunderea fata de eventualele neonorari ale programarilor.
6.4 Desi DEZVOLTATORUL depune tot efortul pentru asigurarea securitatii aplicatiei si buna functionare a acesteia, cu toate acestea, utilizatorii inteleg si accepta sa utilizeze Aplicatia pe proprie raspundere. In acest context, DEZVOLTATORUL nu raspunde in cazul in care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a folosirii aplicatiei. Totodata, DEZVOLTATORUL nu raspunde daca utilizatorii inteleg sa isi instaleze Aplicatia pe sisteme (telefoane, tablete, calculatoare) care nu sunt compatibile cu aceasta, chiar daca functionarea acestor sisteme le este afectata.

7. Revizuiri ale conditiilor de utilizare
7.1 In orice moment, Termenii si Conditiile pot suferi schimbari si modificari.
7.2 Orice modificare survenita cu privire la Termenii si Conditiile aplicatiei va fi transmisa utilizatorului in scopul oferirii posibilitatii de a se exprima un nou acord asupra modificarilor.
7.3 In cazul in care utilizatorul nu este de acord cu aceste modificari, acesta are dreptul de a renunta la folosirea aplicatiei. Folosirea in continuare de catre utilizator a aplicatiei si ulterior modificarilor, reprezinta acordul tacit al acestuia cu privire la schimbarile intervenite.

8. Incetarea acordului
8.1 Prezentul acord inceteaza in orice moment, prin renuntarea la utilizarea acestei Aplicatii.
DEZVOLTATORUL poate inceta oricând acest Acord, fara vreo notificare prealabila si sa refuze accesul utilizatorului la Aplicatie, din orice motiv considerat intemeiat.
8.2 La terminarea acestui Acord, ne asumam obligatia de a nu divulga din baza de date, acele date personale furnizate de catre utilizator.

9. Legislatie aplicabila si Jurisdictie
Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.
Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului va fi adresata la adresa de e-mail contact@ontimeagenda.ro .